Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

SkiWorks

Osuusmyllynkatu 5 C 5

33700 TAMPERE

Y-tunnus: 0936346-5

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Seppänen

+358 (0)50 3661873

 

Rekisterin nimi

SkiWorks verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita SkiWorks:n alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

 Käyttäjätunnus ja salasana.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

SkiWorks

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SkiWorks ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

SkiWorks voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

SkiWorks käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

 Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat tiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.